نمره 9 آیلتس و اگزمینرهای آیلتس در ایران

نمره 9 آیلتس و اگزمینرهای آیلتس در ایران
به یاد داشته باشید که، اگزمینر یا آزمون گیرنده آیلتس حق منتشر کردن این اطلاعات را در دوره همکاری با مرکز مورد نظر ندارد. 

  • نمره 9 آیلتس و اگزمینرهای آیلتس در ایران

نمره 9 آیلتس و اگزمینرهای آیلتس در ایران
به یاد داشته باشید که، اگزمینر یا آزمون گیرنده آیلتس حق منتشر کردن این اطلاعات را در دوره همکاری با مرکز مورد نظر ندارد. و انتشار این موضوع خلاف قوانین و مقررات آیلتس می باشد. حتی اگر شما تصادفا در مرکز آیلتس با اگزمینرها برخورد کنید و یا آنها را شناسایی کنید متوجه این نکته خواهید شد که ایشان هرگز درباره اگزمینر بودنشان با کسی صحبت نمی کنند!با توجه به این واقعیت هاست که بیشتر ادعاها در زمینه داشتن نمره 9 آیلتس یا اگزمینر بودن برخی از  اساتید در برخی از آموزشگاه ها کذب میباشد و بر خلاف قانون است. ولی متاسفانه برخی از موسسات بدلیل سود جویی های شخصی و تنها برای جذب زبان آموز چنین ادعاهای باطلی را می کنند.

 

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top