تجربیات آزمونی شما

تجربیات آزمونی شما: سلام 
من دیروز سنتر ... آزمون speaking داشتم. 

تجربیات آزمونی شما: سلام 
من دیروز سنتر ... آزمون speaking داشتم. اگزمینرم خانم ... بودند که فوق العاده مهربون و دوست داشتنی بودن و آرامش از چهرشون میبارید. مدام تایید میکردن و تمام مدت یه لبخند خیلی آرامش بخش روی صورتشون بود. من حتی در ماک تست هایی که داده بودم آرامش دیروز رو نداشتم.

پارت اول راجع به international food و money بود.
ایا وقتی بچه بودی غذای بین المللی میخوردی؟ الان چطور؟ فک میکنی در آینده مردم بیشتر غذای بین المللی بخورن یا نه؟

پارت دوم راجع به یه مسابقه ای که دوست داری شرکت کنی.

پارت سوم هم راجع رقابت در محیط کار بود.

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top