توصیه استاد حمیدی در مورد بدون توقف صحبت کردن.

توصیه استاد حمیدی در مورد بدون توقف صحبت کردن.
استاد حمیدی می گوید: 

  • استاد حمیدی

توصیه استاد حمیدی در مورد بدون توقف صحبت کردن.
استاد حمیدی می گوید: 
برخی از داوطلبان در بخش های متفاوت آزمون
اسپیکینگ آیلتس بطور بدون وقفه صحبت می کنند تا ممتحن صحبت کردن آنها را قطع کند. شاید این دسته از داوطلبین فکر می کنند با این روش می توانند نمره بهتری کسب کنند اما به هیچ وجه اینطور نیست.
استاد حمیدی معتقد است، برای پاسخگویی به سوالات اسپیکینگ باید ذهنیت مناسبی از زمان داشته باشید. بعنوان مثال باید بدانید که بطور متوسط بیان 15 الی 18 جمله در بخش دوم آزمون حدود 1:30 یا 1:45 دقیقه ، البته با توجه به سرعت بیان شما، خواهد بود.
پس بهتر است در هر بخش از آزمون متناسب با سوالات پاسخ بدهید و ذهنیت خود از زمانبندی سوالات را تنظیم کنید. بعنوان مثال برای پاسخگویی به سوالات بخش اول، معمولا یک یا دو جمله برای هر سوال کافیست و نیاز به زیاده گویی بیشتر نیست.

استاد حمیدی در باره پایان دادن به به جواب اینچنین می گوید: وقتی احساس می کنید که به سوالات بطور کامل پاسخ داده اید با اعتماد به نفس توقف کنید و لبخند بزنید. لبخند زدن باعث افزایش نمره نمی شود ولی این کار سیگنالی است مبنی بر اینکه شما برای پاسخگویی به سوال بعدی آماده هستید.

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top