بهترین کلاس آیلتس شیراز

دلایل معروفیت کلاس های آیلتس استاد حمیدی و بعنوان بهترین کلاس آیلتس شیراز شناخته شدن این کلاسها  را می توان در 7 مورد بیان کرد که آنها عبارتند از:

1. مدرس آیلتس خود استاد حمیدی هستند.  2. مصاحبه و تعیین سطح در آغاز دوره.  3. آموزش از پایه.  4. آموزش مهارتهای چهارگانه آیلتس.  5. نوع دوره از نظر محدودیت زمانی زبان آموز.  6. فرایند سنجش کیفیت یادگیری.  7. آزمون ماک.

  • ostad Hamidi

1. تدریس در کلاسهای آیلتس ما توسط خود استاد حمیدی صورت می پذیرد که نتیجه این کلاسها و دوره های طراحی شده کارنامه های قبولی شاگردان در آیلتس 7 با 95% و 100 درصد در آیلتس 6 می باشد. شایان ذکر است که استاد حمیدی تحصیل کرده در رشته دانشگاهی زبان انگلیسی بوده است و سالها در کشورهای اروپایی زندگی و کار کرده اند و همچنین استاد حمیدی نویسنده چند کتاب معروف در ایران در زمینه آماده سازی داوطلبان آیلتس برای این آزمون می باشند. کتابهای استاد حمیدی عبارتند از: SUPER IELTS SPEAKING PREPARATION و SUPER IELTS VOCABULARY PREPARATION 

2. در ابتدای دوره های آیلتس طراحی شده توسط استاد حمیدی قبل از شرکت در هر دوره دانش زبانی فرد در مصاحبه تخصصی تعیین شده و سپس با توجه به آن نسبت به شرکت در دوره ای متناسب راهنمایی خواهد شد.

3. در صورت نیاز زبان آموز به تقویت پایه زبان استاد حمیدی در جلسه های ابتدایی دوره آیلتس به ترمیم و تکمیل اطلاعات پایه و دانش عمومی زبان پرداخته و بیشتر شامل گرامر زبان انگلیسی به همراه افزایش دایره واژگان زبان آموزان می پردازد. این دوره را می توان دوره Pre-IELTS نیز نامید که می تواند حتی در یک دوره 3 ماهه نیز پایان یابد. 

4. تمامی زبان آموزان در بخش دوم دوره آموزش آیلتس که همان کسب مهارت های چهارگانه آیلتس می باشد با هدایت و راهنمایی های خود استاد حمیدی بر روی مهارت های آزمون آیلتس که شامل Reading ، Writing ، Listening ، Speaking است خواهد پرداخت. این دوره را می توان دوره IELTS نیز نامید و طول دوره آن 3 ماه می باشد.

5. Hamidi English Language Department بر اساس  دو دوره Pre-IELTS و IELTS  سه نوع دوره آموزشی مختلف را بر اساس محدودیت زمانی زبان آموزان تعریف نموده است. 

     A. کلاسهای خصوصی آیلتسدر این دوره زبان آموز باید 2 یا 3 روز هفته هر روز 1 جلسه به مدت 90 دقیقه در کلاس خصوصی آیلتس استاد حمیدی شرکت کند. مطالعه خارج از کلاس برای زبان آموزان باید به طور متوسط حدود 4 الی 5 ساعت باشد.  طول این دوره حدودا 10 ماه با برنامه ریزی دقیق و نظارت مستمر استاد حمیدی می باشد.

( طول دوره ذکر شده برای کسانی است که از سطح صفر قصد رسیدن به نمره 7 آیلتس را دارند )

     B. دوره فشرده آیلتسدر این دوره زبان آموز باید 4 روز هفته هر روز 1 جلسه به مدت 90 دقیقه در کلاس خصوصی آیلتس استاد حمیدی شرکت کند. مطالعه خارج از کلاس برای زبان آموزان باید به طور متوسط حدود 7 الی 8 ساعت باشد.  طول این دوره حدودا 5 تا 6 ماه با برنامه ریزی دقیق و نظارت مستمر استاد حمیدی می باشد.

( طول دوره ذکر شده برای کسانی است که از سطح صفر قصد رسیدن به نمره 7 آیلتس را دارند )

     C. دوره فوق فشرده آیلتس: در این دوره زبان آموز باید 6 روز هفته هر روز 2 جلسه به مدت 180 دقیقه در کلاس خصوصی آیلتس استاد حمیدی شرکت کند. مطالعه خارج از کلاس برای زبان آموزان باید به طور متوسط حدود 10 ساعت باشد.  طول این دوره حدودا 3 تا 4 ماه با برنامه ریزی دقیق و نظارت مستمر استاد حمیدی می باشد.

( طول دوره ذکر شده برای کسانی است که از سطح صفر قصد رسیدن به نمره 7 آیلتس را دارند )

6. فرایند های سنجش کیفیت یادگیری در کلاسهای آیلتس استاد حمیدی  برای رسیدن به سطحی که بتوان آنها را بهترین کلاس آیلتس شیراز نامید به این ترتیب هستند که در این فرایند جهتحصول اطمینان از کیفیت یادگیری مطالب پس از آموزش هر مهارت ، آزمون های شبیه سازی شده برای زبان آموز برگزار می شود که این آزمون تنها زیر نظر خود استاد حمیدی برگزار می شود و به این ترتیب زبان آموزان پیوسته در حال غربال شدن میباشند. البته آزمون های کلاسی نیز بصورت هفتگی برگزار می شوند.
همچنین باید متذکر شد که متقاضیانی که به هر دلیل در هر کدام از مراحل موفق به عبور از سد آزمون های داخلی نشوند جهت بازاموزی مجددا در آن مهارت شرکت داده خواهند شد.

7. در آزمون جامع شبیه سازی آیلتس یا همان آزمون ماک آیلتس در Hamidi English Language Department که دقیقا مانند آیلتس IDP استرالیا برگزار میشود متقاضیان در شرایط شبیه سازی شده قرار گرفته و قبل از پرداخت هزینه آزمون اصلی نسبت به توانایی خود اطمینان پیدا می کنند. که البته این آزمون برای کسانی که در کلاسهای آیلتس استاد حمیدی شرگت می کنند کاملا رایگان می باشد. و حتی در برخی از مواقع در صورت صلاح دید استاد حمیدی این آزمون برای زبان آموزانشان چندین بار تکرار خواهد شد که در هر بار برگزاری آزمون ماک ( تنها دانشجویان استاد حمیدی ) هزینه ایی برای آزمون پرداخت نمی شود.

 

با 10 ویژگی کلاسهای استاد حمیدی که رمز موفقیت این کلاس ها در شیراز می باشند و موجب درخشش استاد حمیدی و کلاسهای آیلتس مجموعه Hamidi English Language Department شده اند در مقاله 10 ویژگی یک کلاس آیلتس خوب دیدن فرمایید. 

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top