مهاجرت از طریق همراه به یونان

یکی از روش های مهاجرت به یونان از طریق همراه ، تمکن مالی و ویزای کاری است که در هر دو روش پس از گذشت زمان مشخصی می توانید برای اعضای خانواده خود ویزای همراه این کشور را درخواست دهید. 

هزینه اقامت در کشور یونان برای کسانی که قصد دارند به عنوان همراه باشند از سوی دولت تعیین شده است. اقامت کشور یونان برای ایرانیان با آینده ای روشن همراه است. مثلاً در اقامت همرا، خرید خانه در کشور یونان و گرفتن اقامت نیز لحاظ شده است.

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top