مهاجرت توریستی به یونان

مهاجرت به یونان از طریق ویزای توریستی یک روش موقت و 90 روزه است 

در این روش شما به قصد گشت و گذار به یونان ورود می کنید و ورود شما به طور کلی بر اساس یک دوره تاریخ دار خواهد بود که نیاز است مدارکی ارائه شود که مشخص نماید قصد بازگشت دارید اگر می خواهید از وضعیت کار و تحصیل در یونان اطلاعاتی کسب نمایید ویزای توریستی این کشور بسیار مهم است.

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top