مهاجرت شرایط خاص به یونان

یکی از روش های مهاجرت به یونان خرید ملک است.

در این روش فرد می تواند در یونان ملک خریداری نماید و اقامت ده ساله داشته باشد و در این دوره همسر و فرزندان خود را نیز ورود نماید. البته مالکیت مشترک در این روش نیز می تواند بررسی شود و به طور کلی میزان سهام در نظر گرفته شده نیز بر اساس شرایط مختلف ارزیابی می شود. این روش در لیست ویزا ویژه یونان قرار دارد و به طورکلی شاخه های مختلفی را شامل می شود. کاریابی در کشور یونان برای افرادی که در این کشور خرید ملک دارند ساده تر است زیرا مشخص است که شما قصد زندگی در این کشور را دارید.

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top