چند نکته برای تسک 1 رایتینگ آکادمیک آیلتس

استاد حمیدی در مورد دشواری ها و ترس از  آیلتس می گوید: همیشه در بین متقاضیان شرکت در آزمون آیلتس در ایران رایتینگ نویسی تسک 1 آزمون آکادمیک آیلتس جزو سخت ترین مباحث بوده است. ولی باید به این نکته توجه کرد که دقت بر چند نکته کوچک ولی ظریف در رایتینگ تسک 1 آیلتس آکادمیک می تواند در ارتقائ نمره شما بسیار موثر باشد. 

در کلاسهای آیلتس استاد حمیدی چه در حالت کلاس حضوری آیلتس و چه در حالت کلاس آنلاین آیلتس دانشجویان با استفاده از تکنیکهای رایتینگ تدریس شده توسط استاد حمیدی ارتقائ نمره رایتینگ خود را تضمین می کنند.

 

نکاتی که استاد حمیدی برای تسک 1 رایتینگ آیلتس آکادمیک توصیه می کند.

  • پاراگراف اول بھتر است فقط پارافریز (دوباره نویسی سوال با واژگان و گرامر متفاوت) باشد .
  • ھر روند اساسی با دو شرط زیر باید پوشش داده شود: 

الف: ھر ادعایی در بدنه متن باید با عدد و رقم ساپورت شود.

ب: ھر جایی که ممکن بود باید شباھتھا و تضادھا را نشان داد.

  • حتماً یک overview یا دید کلی در انتھا آورده شود. دید کلی میتواند شامل دوباره گویی مقدمه و روند ھای کلی شود. (میتوان دید کلی را به جای انتھا در مقدمه ھم آورد) .

رعایت نکردن 3 نکته فوق باعث میشود که نمره از پنج و نیم بالاتر نرود!

  • چیزی به نام conclusion در تسک یک نداریم. مطلقا ً !
  • در تسکھای یکی که پروسه تولید چیزی ذکر میشود معمولا عدد نداریم و موظفیم در ھر پاراگراف حداقل سه ساختار مجھول یا passive استفاده کنیم ( به خاطر نمره بیشتر PASSIVE MODALS توصیه میشود ).
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top